எழுபத்தி ஐந்தாவது (75-) இந்திய சுதந்திர தினத்தினை முன்னிட்டு எங்கள் கல்லூரியின் தமிழாய்வுத்துறை உத்தர உறுதி மையம் மற்றும் கல்லூரியின் புத்தாக்க மையம் ஆகியவற்றின் சார்பில் ஓவியப் போட்டிகள் நடைபெற்றது

error: Content is protected !!