கல்லூரியின் இளைஞர் செஞ்சிலுவை சங்கம் சார்பில் எங்கள் கல்லூரியில் போலியோ விழிப்புணர்வு நிகழ்வு நடைபெற்றது

error: Content is protected !!