டிரினிடி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் கணிதவியல் தொடர்பான போட்டிகளில்வென்றோருக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது

error: Content is protected !!