டிரினிடி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் வணிகவியல் துறையின் சார்பில் ஜி எஸ் டி தொடர்பான பயிலரங்கு நடந்தது

error: Content is protected !!