டிரினிடி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் சார்பில் நேற்று நாமக்கல் வரம்பட்டி சித்தர்மலையில் விதை பந்து தூவும் நிகழ்வு நடைபெற்றது

error: Content is protected !!